Tasarım ve Analiz

SAVOTO Teknoloji firması, Bilgisayar Destekli Tasarım, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD) ve Sonlu Elemanlar Analizi (CAE) konularında bünyesindeki uzman mühendis kadrosu ile proje ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Tasarım ve Analiz hizmetlerimiz kapsamında aşağıdaki çalışmalar firmamız bünyesinde gerçekleştirilerek sonuçları firmalar ile detaylı olarak analiz edilmektedir.

Mukavemet ve Yorulma Hesapları (FEA)

– Statik Analizi; tasarımın kararlı yük (steady-state) yükleme koşullarına dayanıp dayanmayacağı konusunda analizleri içermektedir. Statik analizler zamandan bağımsız olarak analiz edilmektedir.

– Dinamik Analizi; tasarımın ya da bileşenlerinin dinamik davranışlarını belirlemek için kullanılan bir analiz tekniğidir. Dinamik analizler, statik analizlerden farklı olarak zamana bağlıdır ve dinamik analizlerde yapının ataleti ve sönümlemesi önemli rol oynar.

– Lineer-Nonlineer Analizi; gerilimler (stress) gerinim (strain) birbiri içerisinde orantılıdır. Bu analizlerde deformasyona neden olan kuvvetler kaldırıldığında analizi yapılan yapının eski haline gelmesi beklenir. Analiz sonucunda malzemenin akma veya kopma sınırında olup olmadığı belirlenir. Eğer kuvvet uygulandığında gerilmeler malzeme değerinin sınırlarını geçiyorsa yapının o kuvvetler altındaki davranışını incelemek için non-lineer analizler tercih edilir.

– Yorulma-Ömür Analizi; tekrarlı yükler altında bir yapının ömrünü hesaplamak için yorulma analizleri kullanılır. Belli bir süre sonra gerilmenin yüksek olduğu yerlerde çatlama, kırılma vb. gibi durumlar oluşabilir.

Akışkanlar Mekaniği Hesapları (CFD)

– Aerodinamik Akış Analizi; Aerodinamik akışlar genel olarak hava akışının karakteristiğinden dolayı cisimler üzerinde bıraktığı kuvvet, moment etkilerini ve yüzeydeki basınç dağılımları gibi tasarımı etkileyebilecek sonuçları içeren akışlardır.

– Hidrodinamik Akış Analizi; Hidrodinamik akış kavramı akışkanın su olduğu durumları kapsayan oldukça geniş bir uygulama alanına sahip akış tipidir. Genellikle pompa, türbin gibi iç akışların incelenmesi veya denizaltı, gemi gibi yapılar etrafındaki su hareketlerinin incelenmesi hidrodinamik akış analizleri olarak adlandırılabilir.

– Pompa-Vana Analizi; Pompaların değişik koşullarda CFD simülasyonları gerçekleştirilerek tasarım aşamasında ki bir modelin performans diyagramları çıkartılabilir. Mevcut durum modeler üzerinden yapılan çalışmalarda verim optimizasyonu yapılabilir. İstenildiği taktirde ihtiyaçlar doğrultusunda pompalarda salyangoz ve çark tasarımı yapılabilir.CFD çalışmalarından elde edilen yük değerleri göz önüne alınarak kompodent bazlı mukavamet ve modal analizler de gerçekleştirilebilir.

– Fan Tasarım ve Optimizasyonu; Değişik fan tiplerinde (radial, axial, cross-flow vb..) performans çalışmaları yapılabilir. Kanat geometirisi üzerinde yapılan incelemeler doğrultusunda ayrılma noktaları optimize edilebilir. Böylelikle sistem verimini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılmış olur.

– Yanma ve Yangın Analizi; Binalarda yangın esnasında oluşan sıcaklık, radyasyon, duman yoğunluğu gibi durumları birebir şekilde simüle etmemizi sağlar.

Isı Transferi Hesapları (Thermal Analysis)

Sıcaklık, radyasyon, ısı girişi vb durumlar için gerçek şartlarda zamana bağlı veya zamandan bağımsız olarak sistem analizi için kullanılır.

Çarpışma-Patlama Analizleri (Explicit Dynamics)

Sisteminizin çarpışma ve patlama analizlerini gerçek şartlara bağlı kalarak çözümlenmesini sağlayan analiz metodudur.

Araştırma & Analiz

Yaratıcı Çözümler

Prototip & Ürün

Uçuşa Hazırsınız